Spoločnosť PROTECTUS

Sme najväčšia slovenská súkromná bezpečnostná služba

Už viac ako 20 rokov sa tisíce našich zamestnancov stará o vašu bezpečnosť. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Spoločnosť PROTECTUS poskytuje od roku 1998 komplexný bezpečnostný servis na území celej Slovenskej republiky. V roku 2018 prostredníctvom svojej dcérskej firmy rozšírila svoje pôsobenie aj na územie Českej republiky.

Zameriavame sa na poskytovanie komplexného spektra bezpečnostných služieb — od strážnej služby, cez služby prepravy a spracovania hotovosti a cenín až po poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti.

Pult centrálnej ochrany

Sme držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby, technickej služby, povolenia na spracovanie bankoviek a mincí a licencie na profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti CIT.

Zároveň sme držiteľom certifikátov kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2014, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 a ďalších.

Spoločnosť PROTECTUS pôsobí naprieč celým Slovenskom na strediskách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Poskytujeme 24-hodinový servis denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre viac ako 1 500 našich zákazníkov zo všetkých sfér — od štátnej správy, cez firmy a inštitúcie, až po jednotlivcov.

Bezpečnostné služby

Bezpečnostné riešenia pre firmy, inštitúcie a jednotlivcov

Kompletný bezpečnostný servis najvyššieho štandardu a celoslovenská pôsobnosť v nepretržitom režime.
Technické služby
 • Zabezpečovací systém
 • Kamerový systém
 • Dochádzkový systém
 • Systém kontroly vstupu
 • Požiarna signalizácia
 • Centrálny monitoring
 • Obvodová ochrana budov
Strážne služby
 • Ochrana osôb a majetku
 • Pult centrálnej ochrany
 • Zásahová jednotka
 • Osobná ochrana
 • Motorizovaná hliadka
Preprava a spracovanie hotovosti a cenín
 • Preprava hotovosti a cenín
 • Triedenie a počítanie hotovosti
 • Úschova finančnej hotovosti
 • Zisťovanie pravosti bankoviek
 • Dotácie bankomatov
 • Zámena hotovosti
 • Spracovanie cudzích mien
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS