Duálne vzdelávanie

Podieľame sa na tvorbe vašej budúcnosti

Sme súčasťou projektu na výchovu a vzdelávanie nových pracovníkov v oblasti bezpečnosti.

Spoločnosť PROTECTUS v spolupráci so Strednou odbornou školou techniky a služieb Nitra realizuje od roku 2019 projekt duálneho vzdelávania v obore 9245 M Ochrana osôb a majetku.

Štúdium je koncipované ako 4-ročný študijný odbor pre všetkých záujemcov o prácu v bezpečnostných zložkách a v rôznych oblastiach komerčného a súkromného sektora zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku.

Vyučovanie je zložené z predmetov v oblasti trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákrokov (zásahov) proti páchateľom, ekonomiky, legislatívy, psychológie a špeciálnej telesnej výchovy, teórie ochrany osôb a majetku, náuky o zbraniach a strelive a taktiež technického a praktického zvládnutia prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov.

Časť štúdia je zabezpečená v priestoroch školy na Cintorínskej ulici 4 v Nitre. Odbornú časť uskutočňujú žiaci pod priamym vedením pracovníka v zmluvne dohodnutých pracoviskách.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS