Strážne služby

Motorizovaná hliadka

V rámci zabezpečovania služieb ochrany majetku poskytuje PROTECTUS aj služby motorizovanej hliadky.

Motorizovaná hliadka je jednou z prvých činností, ktoré PROTECTUS poskytuje od svojho založenia v roku 1998, a často tvorí súčasť fyzickej ochrany majetku a osôb.

Predmetom Motorizovanej hliadky je prevencia a zníženie rizika protiprávnej činnosti. Kontrola objektu motorizovanou hliadkou sa vykonáva spravidla v nepravidelných intervaloch a zameriava sa najmä na neporušenosť oplotenia, okenných a dverových výplní, sprístupnenia a uzamknutia objektov a administratívnych priestorov.

Motorizovaná hliadka podľa závažnosti zistených skutočností pri obhliadke objektu môže byť posilnená zásahovou jednotkou (spravidla dvaja ozbrojení pracovníci).

Motorizovaná hliadka je vybavená GPS systémom, ktorý slúži ku kontrole zmluvne dohodnutých podmienok.

Vďaka širokému pokrytiu poskytujeme služby motorizovanej hliadky a zásahovej jednotky na celom území celého Slovenska.

Ak máte záujem o služby motorizovanej hliadky, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby motorizovanej hliadky?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS