Technické služby

Antidronová ochrana objektov

Antidronová ochrana objektov je technické riešenie zabezpečujúce ochranu objektov pred bezpilotnými lietadlami (dronmi).

Antidronova ochrana

S pribúdajúcim počtom bezpilotných lietadiel (dronov) sa zvyšuje aj možnosť ich zneužitia k špionáži, infiltrácii, sabotáži, pašovaniu či terorizmu.

Spoločnosť PROTECTUS je držiteľom licencie na poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti. Súčasťou našich služieb je aj návrh, projektovanie, inštalácia, servis a údržba systémov antidronovej ochrany objektov.

Dokážeme zabezpečiť návrh koncepcie riešenia, konzultácie, ako aj samotnú realizáciu, zaškolenie a následnú správu antidronového systému.

Systém antidronovej ochrany objektov funguje v nelicencovanom pásme 10.5-10.6GHz, podľa normy EN 30 0440, s nízkym výkonom 0,5W, ktorý je neškodný pre ľudský organizmus. Nie je ovplyvňovaný poveternostnými, svetelnými alebo hlukovými vplyvmi.

Antidronovú ochranu je vhodné kombinovať s kamerovým systémom, respektíve PTZ kamerami, ktoré sa pri detekcii automaticky zamerajú na zdetegovaný cieľ.

Antidronová ochrana objektov môže by riešená ako pevná inštalácia, alebo mobilné riešenie pre dočasné objekty. Antidronová ochrana je vhodná pre letiská, väznice, hraničné priestory, rozvodne, elektrárne, objekty v ropnom a plynárenskom priemysle, vojenské objekty, vodné priehrady a nádrže, obytné štvrte, farmy, dátové centrá, ale aj verejné a športové podujatia.

Ak máte záujem o dodávku systému antidronovej ochrany objektov, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o antidronovú ochranu objektov?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS