Technické služby

Kamerový systém (CCTV)

Kamerový systém (CCTV) zabezpečuje monitorovanie pohybu osôb, vozidiel a iných predmetov záujmu. Je vhodný pre všetkých zákazníkov, ktorí chcú zvýšiť bezpečnosť seba a svojho majetku, prípadne použiť záznam z kamerového systému pri dokazovaní trestnej a priestupkovej činnosti, či poistných udalostí.

Cctv

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2006 držiteľom licencie na poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti. Súčasťou našich služieb je aj návrh, projektovanie, inštalácia, servis a údržba bezpečnostných kamerových systémov na mieru.

Kamerový systém je vhodné pre monitorovanie vonkajších a vnútorných priestorov. V prípade zabezpečenia rozsiahlejších objektov dokážeme kamerový systém kombinovať s perimetrickým detekčným systémom.

Kamerový systém inštalujeme buď ako ako uzavretý okruh dostupný len v mieste klienta (CCTV), integračný bezpečnostný systém s možnosťou vzdialeného prístupu, alebo riešenie napojené na pult centrálnej ochrany spoločnosti PROTECTUS.

Kamerový systém

Spolupracujeme s viacerými výrobcami kamerových systémov, ktoré vyberáme na základe analýzy požiadaviek zákazníka. Sme držiteľom viac ako 500 certifikátov, ktoré nás oprávňujú inštalovať a servisovať kamerové systémy značiek Hikvision, Dahua, Tiandy, Avigilon, Axis Communications a Unv.

V súvislosti so vzniknutou situáciou okolo COVID-19 sme naše portfólio rozšírili aj o termokamery, ktoré dokážu merať telesnú teplotu osôb pri vstupe do chráneného priestoru, a identifikovať tak osoby so zvýšenou telesnou teplotou.

Ak máte záujem o kamerový systém, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o kamerový systém?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS