Technické služby

Perimetrický detekčný systém

Perimetrický detekčný systém slúži na detekciu narušenia hraníc (perimetra) monitorovaného priestoru. V závislosti od veľkosti a charakteru stráženého objektu je možné kombinovať viacero systémov.

Perimeter

Spoločnosť PROTECTUS, ako držiteľ licencie na poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti od roku 2006, ponúka komplexné riešenia perimetrických detekčných systémov — od návrhu cez projektovanie a inštaláciu až po servis a údržbu.

Pri návrhu a realizácii perimetrickej ochrany objektov kombinujeme viaceré druhy systémov — od pohybových detektorov na báze infračervených a mikrovlnných lúčov cez špeciálne laserové detektory, radary, optické vlákna, detektory seizmickej aktivity, termokamery a kamerové systémy s analytikou obrazu v reálnom čase.

Perimetrický detekčný systém

Aby bolo možné okamžite vyhodnotiť charakter poplachu, perimetrické systémy je vhodné kombinovať s kamerovým systémom, prípadne napojiť na pult centrálnej ochrany spoločnosti PROTECTUS.

Perimetrickú ochranu objektov je najvhodnejšie realizovať ešte počas projekčnej fázy objektu, keďže jednotlivé perimetrické systémy vyžadujú stavebnú predprípravu rôzneho druhu. V prípade potreby však dokážeme naprojektovať a zrealizovať perimetrickú ochranu už existujúcich objektov.

Ak máte záujem o perimetrický detekčný systém, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o perimetrický detekčný systém?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS