Strážne služby

Pult centrálnej ochrany (PCO)

Predmetom Pultu centrálnej ochrany (PCO) a Video pultu centrálnej ochrany (VPCO) je nepretržité monitorovanie objektov klienta a zabezpečenie jeho ochrany a bezpečnosti — 24 hodín denne, 365 dní v roku. Pri signalizácii poplachu pracovníci Pultu centrálnej ochrany preveria dôvod narušenia a vyšlú zásahovú jednotku, ktorá objekt dohodnutým spôsobom zabezpečí.

Pco

Spoločnosť PROTECTUS prevádzkuje pult centrálnej ochrany od roku 2006, pričom aktuálne monitorujeme stovky objektov. Naše služby Pultu centrálnej ochrany vo veľkej miere využívajú nielen obchodné spoločnosti, ale aj súkromné osoby.

Pult centrálnej ochrany je možné napojiť na elektrický zabezpečovací systém, elektrickú požiarnu signalizáciu, kamerový systém, perimetrický detekčný systém, prípadne integračný bezpečnostný systém. Dokážeme tak identifikovať poplach z viacerých zdrojov — pri sabotáži, narušení hraníc objektu, požiari, výpadku elektrickej energie, porušení vysielacieho zariadenia, alebo iného monitorovacieho zariadenia.

Pult centrálnej ochrany

Komunikácia medzi objektom a Pultom centrálnej ochrany môže prebiehať viacerými spôsobmi — prostredníctvom existujúcej telefónnej linky, cez internetové pripojenie alebo GSM, resp. GPRS signál. Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti signálu odporúčame použiť kombináciu komunikačných kanálov.

Pult centrálnej ochrany prevádzkujeme pri zachovaní najprísnejších bezpečnostných opatrení, pracovných postupov a bezpečnostných pravidiel. Priestory Pultu centrálnej ochrany sú neustále monitorované a kamerové záznamy, ako aj záznamy o stave monitorovaných objektov, sú archivované pre maximálnu bezpečnosť všetkých strán.

Neoddeliteľnou súčasťou Pultu centrálnej ochrany je zásahová jednotka (spravidla dvaja ozbrojení pracovníci SBS), ktorá promptne reaguje na najrôznejšie typy poplachov. Postupy a rozsah služieb sú vopred dohodnuté so zákazníkom na základe jeho požiadaviek. Spoločnosť PROTECTUS vďaka dlhoročným skúsenostiam a technickému vybaveniu dokáže poskytovať služby Pultu centrálnej ochrany a zásahovej jednotky na celom území celého Slovenska.

Ak máte záujem o služby Pultu centrálnej ochrany, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby Pultu centrálnej ochrany?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS