Technické služby

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré slúži na včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. Pri identifikácii príznakov požiaru zabezpečí elektrická požiarna signalizácia akustické a optické varovanie, prípadne aktivuje ďalšie zariadenia na likvidáciu požiaru. Okrem požiaru dokáže EPS identifikovať aj horľavé, výbušné a jedovaté plyny.

Poziarna ochrana

Na základe vyhlášok o protipožiarnej bezpečnosti, povinnosť elektrickej požiarnej signalizácie majú stavby s veľkou rozlohou, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí. Sú to predovšetkým administratívne budovy, hotely a ubytovacie zariadenia, nemocnice, sklady, výrobné haly a budovy s rozlohou nad 1000m2.

Spoločnosť PROTECTUS od roku 2006 ponúka komplexné riešenia elektrickej požiarnej signalizácie objektov — od návrhu cez projektovanie a inštaláciu až po zákonom stanovené revízie, záručný a pozáručný servis a údržbu.

Hasič požiaru

Systém elektrickej požiarnej signalizácie pozostáva z viacerých technických zariadení. Medzi hlavné časti patria EPS ústredne, samočinné a tlačidlové hlásiče požiaru, optické a akustické zariadenia na signalizáciu požiaru a signalizačné linky.

Systém elektrickej požiarnej signalizácie je možné prepojiť s ďalšími zariadeniami na likvidáciu požiaru, ako aj integračným bezpečnostným systémom.

Elektrickú požiarnu signalizáciu je najvhodnejšie realizovať ešte počas projekčnej fázy objektu, nakoľko jednotlivé technické zariadenia vyžadujú stavebnú predprípravu rôzneho druhu. V prípade potreby však dokážeme naprojektovať a zrealizovať elektrickú požiarnu ochranu už existujúcich objektov.

Ak máte záujem o elektrickú požiarnu signalizáciu, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o elektrickú požiarnu signalizáciu?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS