Technické služby

Integračný bezpečnostný systém (IBS)

Integračný bezpečnostný systém (IBS) poskytuje centrálne riešenie zabezpečenia objektov. Vďaka vysokej modularite dokáže spojiť prístupové, zabezpečovanie, požiarne a kamerové systémy do jedného grafického rozhrania, prostredníctvom ktorého je možné ovládať všetky bezpečnostné systémy.

Spoločnosť PROTECTUS je systémovým integrátorom integračného bezpečnostného systému C4 pre Slovenskú republiku.

C4 je modulárny systém vhodný pre klientov rôznych veľkostí a zamerania — administratívne budovy, priemyselné centrá, obchodné reťazce, korporácie, dopravné podniky a bezpečnostné agentúry. Vďaka otvorenej architektúre je možné prispôsobiť ho konkrétnym potrebám malých aj veľkých inštalácií.

Vďaka svojej flexibilite dokáže bezpečnostný systém C4 kombinovať rôzne bezpečnostné systémy — od prístupových systémov, cez zabezpečovanie a kamerové systémy, až po požiarne systémy. Vďaka systému C4 je možné všetky tieto systémy centrálne spravovať a monitorovať prostredníctvom jedného užívateľského rozhrania.

Okrem centrálnych monitorovacích funkcií ponúka bezpečnostný systém C4 aj možnosť automatizácie bezpečnostných procesov, vrátane inteligentnej identifikácie hrozby a návrhu možných riešení krízových situácií.

Systém C4 od spoločnosti Gamanet a.s. ponúka široké možnosti využitia. O všetkých funkciách a možnostiach systému sa dozviete na stránke www.C4portal.com a od našich konzultantov a integrátorov.

Ak máte záujem o integračný bezpečnostný systém, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o integračný bezpečnostný systém C4?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS