Technické služby

Systém kontroly vstupu (SKV)

Systém kontroly vstupu (SKV), označovaný aj ako prístupový systém, zabezpečuje kontrolu prístupu oprávnených osôb do vybraných priestorov a vo vybranom čase. Zabraňuje tak neoprávneným vstupom do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu, poškodenia zdravia alebo prezradenia citlivých informácií.

Skv

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2006 držiteľom licencie na poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti. Súčasťou našich služieb je aj návrh, projektovanie, inštalácia, servis a údržba systémov kontroly vstupu.

Systém kontroly vstupu (SKV) umožňuje oprávneným osobám vstup do vybraných priestorov. Identifikácia osôb prebieha prostredníctvom identifikačných médií (bezkontaktné karty, prívesky alebo kľúčenky), biometrickej identifikácie (odtlačky prstov alebo sken sietnice oka), alebo zadaním číselnej kombinácie.

Kontrola vstupu

Prostredníctvom systému kontroly vstupu je možné ovládať prístupové terminály, brány, zámky, závory, turnikety, karusely, blokátory, hydraulické bezpečnostné stĺpiky a výťahy. Systém kontroly vstupu často prepájame s dochádzkovým systémom, kedy sa okrem prístupu do priestorov eviduje aj dochádzka zamestnancov pre účely mzdovej agendy. Vďaka modulárnosti systému je možné navrhnúť prístupový systém potrebám firmy ľubovolnej veľkosti.

Ak máte záujem o systém kontroly vstupu, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o systém kontroly vstupu?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS