Technické služby

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na elektronickú evidenciu dochádzky a pohybu zamestnancov počas pracovnej doby a následnú prípravu podkladov pre účely spracovania miezd. Pre zvýšenie bezpečnosti je dochádzkový systém často kombinovaný so systémom kontroly vstupu.

Dochadzkovy system

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2006 držiteľom licencie na poskytovanie technických služieb. Súčasťou týchto služieb je aj návrh, projektovanie, inštalácia, servis a údržba dochádzkových systémov a systémov kontroly vstupu.

Výhodou dochádzkového systému je predovšetkým automatizácia procesov evidencie dochádzky, a s tým spojené obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát. Vďaka jednoduchej evidencii prostredníctvom identifikačných médií dochádzkový systém výrazne zvyšuje disciplínu zamestnancov pri evidencii pracovnej dochádzky a eliminuje evidenciu nadčasov.

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém je možné kombinovať so systémom kontroly vstupu, čím je možné plošne a časovo zamedziť vstupu zamestnancov do jednotlivých častí podniku.

Dochádzkový systém pozostáva z viacerých technických zariadení. Medzi hlavné časti systému patria dochádzkové a prístupové terminály, brány, zámky, závory, turnikety, informačné kiosky, snímače biometrických údajov (odtlačky prstov alebo sken sietnice oka) a identifikačné médiá (bezkontaktné karty, prívesky alebo kľúčenky).

Všetky údaje o evidencii dochádzky a prístupov sú evidované prostredníctvom dochádzkového softvéru, ktorý poskytuje široké možnosti správy, prehľadov a exportu údajov do systémov pre spracovanie mzdovej agendy. V prípade potreby je možné dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupu prepojiť s integračným bezpečnostným systémom.

Ak máte záujem o dochádzkový systém, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o dochádzkový systém?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS