Technické služby

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) je technické zariadenie slúžiace na detekciu narušenia objektu. Pri identifikácii narušenia bezpečnosti vyšle zabezpečovací systém varovanie vybraným osobám, prípadne Pultu centrálnej ochrany spoločnosti PROTECTUS.

Ezs

Spoločnosť PROTECTUS, ako držiteľ licencie na poskytovanie technickej služby v oblasti bezpečnosti od roku 2006, ponúka komplexné riešenia elektrického zabezpečenia objektov — od návrhu cez projektovanie a inštaláciu až po servis a údržbu.

Elektrický zabezpečovací systém je vhodný pre všetkých zákazníkov — firmy aj fyzické osoby, ktorí chcú zvýšiť bezpečnosť svojho majetku.

Pri návrhu a realizácii elektrického zabezpečovacieho systému kombinujeme viaceré technológie — od magnetických detektorov sledujúcich otvorenie dverí, cez detektory rozbitia skla, infrapasívne detektory rozpoznávajúce pohyb človeka v priestore, až po požiarne detektory a detektory úniku plynu. Aby bolo možné okamžite vyhodnotiť charakter poplachu, systém je vhodné kombinovať s kamerovým systémom, prípadne napojiť na pult centrálnej ochrany spoločnosti PROTECTUS.

Elektrický zabezpečovací systém

Elektrický zabezpečovací systém je najvhodnejšie realizovať ešte počas projekčnej fázy objektu, vďaka bezdrôtovým technológiám a veľkokapacitným akumulátorom je však možné zabezpečovací systém nasadiť aj pre existujúce objekty — a to bez väčších zásahov.

Ak máte záujem o elektrický zabezpečovací systém, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o elektrický zabezpečovací systém?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS