Technické služby

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré slúži na včasnú evakuáciu osôb z objektu pri vznikajúcom nebezpečenstve prostredníctvom hlasových evakuačných správ.

Spoločnosť PROTECTUS od roku 2006 ponúka komplexné riešenia hlasovej signalizácie požiaru v objektoch — od návrhu cez projektovanie a inštaláciu až po zákonom stanovené revízie, záručný a pozáručný servis a údržbu.

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) je certifikované zariadenie, ktoré slúži na včasnú evakuáciu osôb z objektu pri vznikajúcom nebezpečenstve prostredníctvom hlasových evakuačných správ, ktoré môžu byť reprodukované v rôznych jazykoch.

Hlasová signalizácia HSP je prepojená s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS). V prípade, ak elektrická požiarna signalizácia vyhlási požiarny poplach (napr. stlačením manuálneho hlásiča požiaru), na hlasovej signalizácii sa spustia predvolené hlasové správy.

Hlasová signalizácia požiaru umožňuje okrem požiarnych a servisných hlásení aj bežnú reprodukciu hudby v objektoch, prípadne umožňuje vyhlasovať služobné hlásenia alebo reklamné spoty.

Ak máte záujem o hlasovú signalizáciu požiaru vo vašom objekte, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o hlasovú signalizáciu požiaru?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS