Preprava a hotovosť

Príprava hotovosti a samoobslužné pokladne

Služby prípravy hotovosti a samoobslužné pokladne sú vhodné pre všetkých klientov, ktorí na svojich prevádzkach prijímajú hotovostné platby.

Priprava hotovosti

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2003 držiteľom licencie vydanej NBS na spracovávanie bankoviek a mincí podľa §17f zákona NR SR č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Predmetom prípravy hotovosti pre predajne je príprava hotovostných balíčkov pre predajné prevádzky. V závislosti od požiadaviek sú bankovky a mince v požadovanom množstve a nominálnej hodnote pripravené a doručené do jednotlivých prevádzok. Rovnakým spôsobom je zabezpečený aj odvoz tržieb, prípadne ich ďalšie spracovanie.

Okrem prípravy hotovosti pre predajne dokáže PROTECTUS zabezpečiť aj prevádzku samoobslužných pokladní. Samoobslužné pokladne sú určené pre prevádzky, ktoré prijímajú hotovosť, pričom dokážu proces preberania, počítania, overovania a účtovania hotovosti urýchliť a zefektívniť. Samoobslužné pokladne umožňujú vkladať bankovky a mince samostatne alebo hromadne, pričom zariadenie ich spočíta, overí pravosť a bezpečne uloží. Hotovosť je následne pracovníkmi PROTECTUS odvedená a poukázaná na účet klienta.

Využitím samoobslužných pokladní sa odbúrajú činnosti spojené s preberaním a počítaním hotovosti. Zamestnanci tak môžu využiť čas efektívnejšie, prípadne obslúžiť iných zákazníkov. Výhodou samoobslužných pokladní je automatizácia práce s hotovosťou a s tým spojená úspora času a peňazí, menšia chybovosť a zvýšenie tržieb.

Ak máte záujem o služby prípravy hotovosti alebo samoobslužné pokladne, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby prípravy hotovosti?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS