Preprava a hotovosť

Preprava hotovosti a cenín

Služby prepravy sú vhodné pre všetkých klientov, ktorí potrebujú zabezpečiť bezpečnú, jednorazovú alebo pravidelnú prepravu hotovosti a cenín z jedného miesta na druhé.

Preprava hotovosti cenin

Spoločnosť PROTECTUS je držiteľom cash-in-transit licencie (CIT), ktorá nás oprávňuje k preprave hotovosti, cenín, stravných lístkov, dokumentov, zlata, drahých kovov a iných vzácnych a zberateľských objektov na území celej Európskej únie.

Prepravu zabezpečujeme pancierovými vozidlami a ozbrojenou posádkou, ktoré vyberáme na základe požiadaviek prepravy.

Všetky pancierové vozidlá zabezpečujúce prepravu sú v reálnom čase monitorované viacerými nezávislými systémami a sledované pracovníkmi Pultu centrálnej ochrany. Všetky záznamy o stave, polohe, rýchlosti a ďalších veličinách vozidiel sú archivované pre maximálnu bezpečnosť všetkých strán.

Pohyb prepravovaných zásielok je možné aktívne monitorovať prostredníctvom aplikácie vyvinutej spoločnosťou PROTECTUS. Aktívne monitorovanie pohybu zásielok je vhodné pre klientov, pre ktorých PROTECTUS prepravuje cenné zásielky, predmety vysokej historickej alebo zberateľskej hodnoty, prípadne, ak klient požaduje doručenie zásielky v presne stanovenom čase na určenú lokalitu.

V prípade záujmu o uvedenú službu bude klientovi v chránenom a zabezpečenom prostredí umožnené monitorovať zásielku až do momentu jej odovzdania poverenej osobe.

Preprava hotovosti a cenín

Pre zabezpečenie najvyššej dostupnosti dokážeme prepravu realizovať z piatich stredísk na Slovensku — Bratislavy, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice a Nitry.

Služby prepravy sú vhodné pre bankových aj firemných klientov, ktorí potrebujú promptné a bezpečné realizovanie prepravy. Prepravu je možné kombinovať aj s ďalšími našimi službami, napríklad dotáciou bankomatov a kioskov, spracovaním či úschovou finančných hotovostí.

Ak máte záujem o bezpečnú prepravu hotovosti a cenín, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o prepravu hotovosti alebo cenín?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS