Preprava a hotovosť

Triedenie a počítanie bankoviek a mincí

Služby triedenia a počítania bankoviek a mincí sú vhodné pre všetkých klientov, ktorí potrebujú pravidelne a bezpečne spracovávať svoje hotovostné tržby. Sú rovnako určené pre individuálne prevádzky, ako aj siete predajní.

Pocitaren

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2003 držiteľom licencie vydanej NBS na spracovávanie bankoviek a mincí podľa §17f zákona NR SR č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Predmetom spracovania hotovosti je aj triedenie bankoviek a mincí podľa počtu, nominálnej hodnoty, pravosti a kvality, ako aj vyraďovanie nevhodnej hotovosti z obehu a jej odvod do NBS.

Aj napriek tomu, že bankovky a mince sú chránené ochrannými prvkami, môžu sa v peňažnom obehu vyskytnúť aj falzifikáty. Pravosť bankoviek preto overujeme zariadeniami schválenými Európskou centrálnou bankou.

Triedenie a počítanie bankoviek a mincí

Služby spracovania hotovosti vo veľkej miere využívajú naši bankoví klienti, pre ktorých zabezpečujeme triedenie a počítanie bankoviek a mincí spoločne so službami dotácií bankomatov a kioskov, recirkulácie hotovosti a odvodov do NBS.

Služby spracovania hotovosti aktívne využívajú aj naši firemní klienti — obchody a poskytovatelia služieb, ktorých tržby tvorí vo veľkej miere hotovosť.

Typickým príkladom sú klienti, ktorí odvádzajú hotovostné tržby do PROTECTUS, pričom po ich spracovaní tieto pripíšeme na bankový účet klienta, prípadne bezpečne uschováme. V prípade potreby môžu firemní klienti využiť aj naše prepravné služby, kedy si hotovosť vyzdvihneme priamo na prevádzke klienta.

Aby sme dokázali zabezpečiť pokrytie pre klientov z celého Slovenska, spracovanie hotovosti realizujeme v dvoch spracovateľských centrách — v Nitre a Košiciach. Obe spracovateľské centrá sú vybavené najmodernejšími technológiami — od elektrického zabezpečovacieho systému cez kamerové systémy až po systém kontroly vstupu.

Spracovanie hotovosti vykonávame pri zachovaní najprísnejších bezpečnostných opatrení, pracovných postupov a bezpečnostných pravidiel. Priestory spracovateľských centier, ako aj činnosť jednotlivých pracovníkov, sú neustále monitorované a kamerové (CCTV) záznamy sú archivované ako dôkazový materiál pri vzniknutej diferencii — pre maximálnu bezpečnosť vás i našich pracovníkov.

Ak máte záujem o spracovanie hotovosti — triedenie a počítanie bankoviek a mincí, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby spracovania hotovosti?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS