Preprava a hotovosť

Dotácie bankomatov (ATM)

Služby dotácií bankomatov (ATM) sú určené pre prevádzkovateľov výdajných a vkladových (recyklačných) bankomatov, predajných kioskov a automatických pokladní, ktorí potrebujú zabezpečiť ich bezpečnú a nepretržitú prevádzku.

Dotacie atm

V rámci služieb dotácií bankomatov zabezpečujeme kompletný servis — od plánovania dotácií cez plnenie kaziet hotovosťou v požadovanej nominálnej hodnote až po spracovanie odvedenej hotovosti, úschovu hotovosti a následné poukázanie finančných prostriedkov na bankový účet klienta, resp. odvod do NBS.

V prípade problémov s bankomatmi, resp. kioskami, dokážeme zabezpečiť servis na úrovni SLA. Ak odstránenie softvérových alebo hardvérových závad vyžaduje zásah výrobcu, resp. autorizovaného servisného centra, naši pracovníci dokážu zabezpečiť bezpečnostný dohľad pri výkone týchto služieb tretími stranami.

Dotácie bankomatov

Aby bankomaty, resp. kiosky fungovali vždy presne a bezchybne, staráme sa o ich čistenie, údržbu a pravidelné dopĺňanie spotrebného materiálu.

Po dodaní služieb zabezpečujeme klientom kompletný reporting — od frekvencie zásahov až po finančný reporting dotovanej a odvedenej hotovosti.

Dotácie bankomatov a súvisiace služby zabezpečujú pracovníci z piatich stredísk — Bratislavy, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice a Nitry. Všetky strediská sú vybavené najmodernejšími technológiami — od elektrických zabezpečovacích systémov cez kamerové systémy až po systémy kontroly vstupu.

Prepravu kaziet a hotovosti pri dotáciách, resp. odvodoch bankomatov a kioskov, zabezpečujeme pancierovými vozidlami, ktoré sú v reálnom čase monitorované viacerými nezávislými systémami a sledované pracovníkmi Pultu centrálnej ochrany. Všetky záznamy o stave, polohe, rýchlosti a ďalších veličinách vozidiel sú archivované pre maximálnu bezpečnosť všetkých strán.

Ak máte záujem o dotácie bankomatov a kioskov, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby dotácií bankomatov a kioskov?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS