Strážne služby

Fyzická ochrana objektov

Predmetom fyzickej ochrany je zamedzenie vstupu neoprávnených osôb do strážených objektov a priestorov, ochrana osôb a prevencia pred poškodením majetku.

Fyzicka ochrana

Fyzická ochrana objektov je jednou z prvých činností, ktoré PROTECTUS poskytuje od svojho založenia v roku 1998. V súčasnosti u nás túto službu vykonáva viac ako tisíc kvalifikovaných pracovníkov.

Fyzická ochrana zahŕňa stráženie majetku našich klientov, ako sú obchodno-nákupné centrá, administratívne budovy, sklady, komerčné objekty a objekty osobitnej dôležitosti.

Stráženie objektov prebieha formou statickej a obchôdzkovej činnosti, prípadne s využitím elektrických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov a pultu centrálnej ochrany. Súčasťou fyzickej ochrany je aj zabezpečovanie poriadku počas verejných zhromaždení (svadby, koncerty, spoločenské udalosti).

Okrem bezprostredného stráženia dokážu pracovníci fyzickej ochrany zabezpečiť aj identifikáciu osôb a evidenciu dopravných vozidiel vstupujúcich do objektu. Rozsah, čas a spôsob poskytovania služieb fyzickej ochrany majetku a osôb závisí od individuálnych potrieb zákazníka.

Ak máte záujem o fyzickú ochranu majetku a osôb, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o fyzickú ochranu objektov?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS