Preprava a hotovosť

Spracovanie a overovanie cudzích mien

Služby spracovania a overovania cudzích mien sú vhodné pre bankových klientov a zmenárne, ktoré prichádzajú do styku s cudzími menami.

Spracovanie cudzich mien

Spoločnosť PROTECTUS je od roku 2003 držiteľom licencie vydanej NBS na spracovávanie bankoviek a mincí podľa §17f zákona NR SR č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Predmetom spracovania a overovania cudzích mien je triedenie bankoviek podľa počtu, nominálnej hodnoty, pravosti a kvality. Služby aktívne využívajú naši bankoví klienti, pre ktorých zabezpečujeme spracovanie a overovanie viac ako 14 svetových mien, ale aj zmenárne, ktoré pracujú s hotovosťou iných krajín.

Spracovanie a overovanie cudzích mien

Spracovanie a overovanie cudzích mien realizujeme v spracovateľských centrách v Nitre a Košiciach. Spracovateľské centrá sú vybavené najmodernejšími technológiami — od elektrických zabezpečovacích systémov cez kamerové systémy až po systémy kontroly vstupu.

Spracovanie a overovanie vykonávame pri zachovaní najprísnejších bezpečnostných opatrení, pracovných postupov a bezpečnostných pravidiel. Priestory spracovateľských centier, ako aj činnosť jednotlivých pracovníkov, sú neustále monitorované a kamerové (CCTV) záznamy sú archivované ako dôkazový materiál pri vzniknutej diferencii — pre maximálnu bezpečnosť vás i našich pracovníkov.

Ak máte záujem o spracovanie a overovanie cudzích mien, kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.

Máte záujem o služby spracovania a overovania cudzích mien?
Široké pokrytie
Maximálne dostupní na celom území Slovenskej republiky

Vďaka strediskám v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiaciach dokážeme zabezpečiť vysokú dostupnosť našich služieb na celom území Slovenska.

Kontaktujte nás
Strediská PROTECTUS